POLITYKA POUFNOŚCI

Uni-Bis sp. z o.o. przywiązuje szczególną wagę do ochrony danych osobowych naszych klientów, stosując odpowiednie systemy ochrony informacji. Realizując politykę poufności wykorzystujemy sposoby zabezpieczenia informacji, aby nie zostały ujawnione osobom trzecim.

  • zabezpieczenia technologiczne: obejmujące oprogramowanie antywirusowe na serwerze i każdej stacji roboczej, hasła zabezpieczające: serwer, stacje robocze i oprogramowania, firewall, szyfrowane połącznie systemowe VPN, zamki zabezpieczające dostęp do pomieszczeń firmy oraz szaf gdzie przechowywane są dokumenty, pełen monitoring.
  • zabezpieczenia organizacyjne: dostęp do dokumentów przez osoby tylko do tego upoważnione, niszczenie dokumentów wykorzystując odpowiedni sprzęt, stosując procedury wewnętrzne oraz ochrona budynku.

Dane osobowe które Państwo nam udostępniliście, wykorzystywane są tylko w celach handlowych – odpowiedzi na zapytanie, realizacji zawartych umów oraz tworzenia naszej bazy klientów - zgodnie z procedurami ISO. Przekazywanie danych tych, osobom trzecim nastąpi wówczas gdy będzie to niezbędne w celu realizacji umowy lub w celu rozliczeniowym. Mają Państwo prawo do niewyrażenia zgody na przekazywanie danych osobowych osobom trzecim oraz na ich zapisywanie.

Aktualności