Politika kvality

Firma UNI-BIS již více než deset let spolupracuje s polskými i zahraničními firmami působícími v klíčových průmyslových odvětvích. Naši klienti působí v odvětví stavby lodí a automobilového, leteckého, stavebního, chemického a potravinářského průmyslu. Díky profesionálnímu servisu, neustálému rozšiřování nabídky zboží a schopnosti realizovat atypické zakázky jsme si získali důvěru zákazníků. Spolupracujeme s výrobci nýtovacího nářadí a spojovacích prvků na celém světě.
Hlavním cílem společnosti UNI-BIS Sp. z o.o. je stát se jedničkou na polském trhu a nabízet profesionální zákaznický servis a vysoce kvalitní zboží a služby.

 

Klíčové pilíře politiky kvality v naší firmě jsou:

 • kvalifikovaný personál,

 • partnerské vztahy se zákazníky,

 • technologický rozvoj společnosti.

Chceme docílit růstu hodnoty firmy prostřednictvím:

 • prodeje zboží nejvyšší kvality,

 • termínové a bezchybné realizace zakázek a servisních služeb,

 • posilování pozice společnosti na polském i zahraničním trhu,

 • pronikání na nové trhy a rozšiřování nabídky zboží,

 • technického poradenství a systému školení,

 • zvýšení rentability společnosti UNI-BIS Sp. z o.o.,

 • zefektivnění fungování firmy.

Výše uvedené cíle realizujeme prostřednictvím:

 • neustálého zvyšování kvalifikace a zdokonalování dovedností našich zaměstnanců a investic do moderních technologií,

 • spolupráce s osvědčenými dodavateli zboží a poskytovateli služeb, kteří splňují požadavky kvality,

 • udržování skladových zásob na odpovídající úrovni,

 • rozšiřování produktové nabídky o výrobky předních světových značek,

 • zavádění a dodržování procedur kvality ve všech oblastech působení firmy,

 • zdokonalování postupů kolektivní práce založených na dobré interní komunikaci ve firmě a na vzájemné důvěře,

 • budování efektivní organizace založené na kvalitním managementu a na ověřených systémech řízení kvality. 

 

Vedení společnosti UNI-BIS Sp. z o.o. se zavazuje k zajištění prostředků nezbytných k realizaci přijaté politiky kvality a k dodržování systému řízení kvality dle PN-EN ISO 9001:2008 a k jeho neustálého zdokonalování a přizpůsobování měnícím se požadavkům trhu a rostoucím potřebám klientů.

News