News

Euler Hermes

Firma Uni-Bis Sp. z o.o. navázala spolupráci s největší polskou společností zabývající se pojištěním pohledávek Euler Hermes S.A. Tento nový partner naší firmy je ve světě známý svými bohatými zkušenostmi v oblasti vymáhání a pojištění pohledávek. Spolupráce s Euler Hermes bude zahrnovat analýzu finanční situace ekonomických subjektů, odvětvovou analýzu, pojistné záruky a vymáhání pohledávek.

News